huisregels

Iedereen dient zich aan de huisregels te houden.

Indien de huisregels niet worden nageleefd ontvangt men een mondelinge e.o. schriftelijke waarschuwing van het bestuur.
Bij een derde waarschuwing kan het bestuur een schorsing opleggen of een procedure starten die mogelijk het ontnemen van het lidmaatschap van Sv WTO tot gevolg heeft.

In de kelder van Sv WTO worden geen kinderen onder de 14 jaar toegelaten.

Alle leden van schietvereniging Willem Tell Otterlo (WTO) die in bezit zijn van een wapenverlof zijn verplicht deel te nemen aan de interne competitie van WTO.
Er dient deelgenomen te worden aan minimaal 5 interne wedstrijden van WTO per jaar (het aantal aangeboden wedstrijden zal meer dan 5 bedragen)

Aspirant-leden zijn verplicht ( na de introductie lessen / opleiding) ook aan de interne competitie van WTO deel te nemen.
Conform verlofhouders wordt er deelgenomen aan een minimum van 5 interne wedstrijden van WTO per jaar.
Dit is tevens noodzakelijk om in te toekomst (na 1 jaar lidmaatschap) in aanmerking te komen voor het aanvragen van een verlof tot het voorhanden hebben van een wapen.
Mede hierdoor wordt een redelijk belang tot het voorhanden hebben van het wapen aangetoond.

Voordat men gaat schieten wordt geen alcohol genuttigd.

De schutter zet voordat hij/zij de kelder betreedt eerst gehoorbescherming op. Daarna schakelt hij de baansignalering in. Hij/zij gedraagt zich zo rustig mogelijk om andere schutters niet te hinderen. Een schutter op de baan niet te storen, alleen bij dringende noodzakelijkheid.

Een aspirant/lid kan een verenigingswapen uitgereikt krijgen van de op dat moment in de schietkelder aanwezige baancommandant om een schietoefening te doen e.o. aan een wedstrijd deel te nemen. Hij/ zij tekent hiervoor in het voorhanden zijnde register. Na afloop van de schietoefening/ wedstrijd bied hij/zij het wapen aan bij de baancommandant die het register weer tekent voor ontvangst.

Het wapen wordt alleen in de kelder uit zijn foedraal/koffer gehaald.

Er mag slechts dan geschoten worden als er een baancommandant in de kelder aanwezig is.

De schutter draagt het geweer nooit aan de riem; deze kan losraken.

Een pistoolschutter staat niet op een losse mat.

Een schutter laad zijn magazijn e.o. wapen op zijn schietpunt.

De grendel, afsluiter of revolvertrommel staat altijd open, indien niet geschoten word.

Buiten het schietpunt zit er nooit een patroon of huls in de kamer.

Na beoefenen van de schietbeurt met verenigingswapen(s)
Bij een karabijn/geweer met patroonhouder:
patroonhouder uitnemen, kamer nazien en slede/afsluiter open.
Bij een geweer zonder patroonhouder kamer controleren en grendel open.

Bij een pistool: patroonhouder uitnemen, kamer controleren en slede sluiten.
Daarna de slagpin ontspannen en een vlaggetje plaatsen.

Handelingen altijd op schietpunt en het wapen in de richting kogelvanger.

Bij eigen wapens, zoals karabijn en pistool, een vlaggetje in de kamer plaatsen voordat het wapen ontspannen wordt. Dan kan iedereen zien dat het wapen niet geladen is. Dit is bij wedstrijden verplicht.

Op het schietpunt wijst de loop altijd naar de kogelvanger.

Bij weigering of storing: altijd de loop richting kogelvanger laten wijzen. Bij een weigering van een wapen altijd direct de baancommandant waarschuwen.

Achter de schutter bevinden zich geen supporters of wachtenden. Eten drinken, roken enz. zijn in de kelder om gezondheids- en veiligheidsredenen niet toegestaan.
Uitgezonderd de baancommandant die wel een kopje koffie mag drinken.

Na het schieten de gebruikte hulzen, kaarten, matten, kussens e.d. zelf direct opruimen. Voor de diverse afvalsoorten zijn afvaltonnen aanwezig. Bij het verlaten van de kelder de baansignalering weer uitzetten.

Het is strikt verboden achter de scheidingslat tussen schietpunt en schietbaan te komen.
Bij wedstrijden kan dit tot diskwalificatie leiden.

Er wordt niet geschoten met grootkalibergeweren en grootkaliberkarabijnen. Pistolen en revolvers t/m kaliber 0.45 zijn onder de volgende voorwaarden toegestaan.
a- Geschoten mag worden door personen die gemiddeld minimaal 40 punten per kaart schieten in de onderlinge competitie van Sv WTO met een KKP of KKR. (hiervan is een registratie aanwezig)
b- Groot Kaliber pistool/revolver kan uitsluitend geschoten worden op de clubavonden tussen 21.30 uur en 22.30 uur.
c- Er wordt alleen GKP geschoten op de banen 6 en 7.

voor pistolen en revolvers > kaliber 0.45 bestaat geen uitzondering en deze zijn dan ook niet toegestaan.

Introduce ’s worden vooraf aangemeld bij de bestuurstafel en na inschrijving mogen ze met een begeleider luchtgeweer (v.a. 14 jaar) e.o. Klein Kaliber Geweer (v.a. 16 jaar) schieten. Bij aanmelding een week van te voren zal de introductie altijd gehonoreerd worden en het “zo maar” meebrengen van een introduce is altijd afhankelijk van de omstandigheden (is er wel een instructeur/begeleider etc.) Om de veiligheid te waarborgen zal de instructeur/begeleider nooit diegene kan zijn die de introduce heeft meegebracht.

Er wordt nooit op een persoon of afbeeldingen van personen geschoten.

Bovenstaande huisregels hebben geen invloed op bepalingen uit het huishoudelijk reglement dan wel statuten van de vereniging.

Het bestuur, 16 oktober 2014